"Nhân viên có thể mong đợi di chuyển bên đến các bộ phận khác nhau, để có được kinh nghiệm." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Nhân viên có thể mong đợi di chuyển bên đến các bộ phận khác nhau, để có được kinh nghiệm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên có thể mong đợi di chuyển bên đến các bộ phận khác nhau, để có được kinh nghiệm." câu này dịch sang tiếng anh:Employees can expect lateral moves to different departments, to gain experience.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login