"Những điều kiện như vậy có thể được chấp nhận để can thiệp y tế." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Những điều kiện như vậy có thể được chấp nhận để can thiệp y tế." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những điều kiện như vậy có thể được chấp nhận để can thiệp y tế." câu này dịch sang tiếng anh là: Such conditions may be amenable to medical intervention.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login