"Tôi sẽ đưa bạn về nhà, để đảm bảo không ai làm phiền bạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi sẽ đưa bạn về nhà, để đảm bảo không ai làm phiền bạn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ đưa bạn về nhà, để đảm bảo không ai làm phiền bạn." tiếng anh là: I'll walk you home, just to make sure no one bothers you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login