"Sương mù nhấc lên vào buổi chiều." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Sương mù nhấc lên vào buổi chiều." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sương mù nhấc lên vào buổi chiều." dịch sang tiếng anh: The fog lifted in the afternoon.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login