"Tôi nhanh chóng quét giấy tờ vào ngăn kéo." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi nhanh chóng quét giấy tờ vào ngăn kéo." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhanh chóng quét giấy tờ vào ngăn kéo." dịch sang tiếng anh là: I swept the papers quickly into the drawer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login