"Nước và muối được hấp thụ vào dòng máu của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Nước và muối được hấp thụ vào dòng máu của chúng tôi." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước và muối được hấp thụ vào dòng máu của chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh là: Water and salts are absorbed into our blood stream.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login