"Cô ấy sống ở Tây Ban Nha, vì vậy chúng tôi hầu như không gặp cô ấy." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy sống ở Tây Ban Nha, vì vậy chúng tôi hầu như không gặp cô ấy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy sống ở Tây Ban Nha, vì vậy chúng tôi hầu như không gặp cô ấy." dịch sang tiếng anh: She lives in Spain, so we hardly ever see her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login