"Larry có cảm giác mơ hồ anh đã làm điều gì đó đáng xấu hổ vào đêm hôm trước." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Larry có cảm giác mơ hồ anh đã làm điều gì đó đáng xấu hổ vào đêm hôm trước." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Larry có cảm giác mơ hồ anh đã làm điều gì đó đáng xấu hổ vào đêm hôm trước." dịch sang tiếng anh là: Larry had the vague feeling he'd done something embarrassing the night before.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login