"Số lượng lớn các loài chim di cư về phía nam mỗi mùa đông." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Số lượng lớn các loài chim di cư về phía nam mỗi mùa đông." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Số lượng lớn các loài chim di cư về phía nam mỗi mùa đông." tiếng anh câu này dịch: Large numbers of birds migrate south every winter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login