"Các tù nhân đã phải sử dụng xô trượt vào ban đêm." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Các tù nhân đã phải sử dụng xô trượt vào ban đêm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tù nhân đã phải sử dụng xô trượt vào ban đêm." dịch câu này sang tiếng anh: Prisoners had to use slop buckets at night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login