"Thompson đã cân bằng kỷ lục thế giới." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Thompson đã cân bằng kỷ lục thế giới." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thompson đã cân bằng kỷ lục thế giới." câu này tiếng anh là: Thompson equalled the world record.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login