"Cảnh sát có trách nhiệm giữ gìn luật pháp và trật tự." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cảnh sát có trách nhiệm giữ gìn luật pháp và trật tự." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảnh sát có trách nhiệm giữ gìn luật pháp và trật tự." câu này tiếng anh dịch: The police are responsible for the preservation of law and order.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login