"Vụ kiện nói rằng các công ty dầu mỏ đã thiếu hụt dầu vào những năm 1970." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Vụ kiện nói rằng các công ty dầu mỏ đã thiếu hụt dầu vào những năm 1970." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vụ kiện nói rằng các công ty dầu mỏ đã thiếu hụt dầu vào những năm 1970." dịch sang tiếng anh là: The lawsuit says oil companies contrived the oil shortage in the 1970s.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login