"Tôi có ba lần tiếp xúc còn lại trên cuộn này." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi có ba lần tiếp xúc còn lại trên cuộn này." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có ba lần tiếp xúc còn lại trên cuộn này." tiếng anh câu này dịch: I have three exposures left on this roll.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login