"Cảm ơn bạn, đó là rất nhiều hướng dẫn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cảm ơn bạn, đó là rất nhiều hướng dẫn." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảm ơn bạn, đó là rất nhiều hướng dẫn." dịch câu này sang tiếng anh là: Thank you, that was very instructive.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login