"Tất cả các nghệ sĩ đã chơi tuyệt vời." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tất cả các nghệ sĩ đã chơi tuyệt vời." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các nghệ sĩ đã chơi tuyệt vời." câu này dịch sang tiếng anh:All of the performers played wonderfully.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login