"Cô đã mua một bức tượng Trung Quốc tinh tế." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô đã mua một bức tượng Trung Quốc tinh tế." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã mua một bức tượng Trung Quốc tinh tế." câu này dịch sang tiếng anh là: She bought an exquisite china figurine.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login