"Các nhà phát triển đất đã làm rất nhiều việc dưới bàn và giao dịch." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các nhà phát triển đất đã làm rất nhiều việc dưới bàn và giao dịch." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà phát triển đất đã làm rất nhiều việc dưới bàn và giao dịch." câu này tiếng anh dịch: The land developers did a lot of under-the-table wheeling and dealing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login