"Xe tôi bị hỏng; bạn có thể cho tôi một cái kéo?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Xe tôi bị hỏng; bạn có thể cho tôi một cái kéo?" tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xe tôi bị hỏng; bạn có thể cho tôi một cái kéo?" tiếng anh là: My car broke down; can you give me a tow?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login