"Các thành viên trong đội đối thủ đã chơi khăm trước trận đấu." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Các thành viên trong đội đối thủ đã chơi khăm trước trận đấu." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thành viên trong đội đối thủ đã chơi khăm trước trận đấu." tiếng anh câu này là:The rival team members bantered before the game.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login