"Tôi không thể từ chối lời đề nghị một chuyến đi miễn phí tới Milan!" tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi không thể từ chối lời đề nghị một chuyến đi miễn phí tới Milan!" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể từ chối lời đề nghị một chuyến đi miễn phí tới Milan!" tiếng anh câu này dịch: I can't turn down the offer of a free trip to Milan!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login