"Mặc dù tôi thấy anh ta gian lận, tôi không muốn ném viên đá đầu tiên." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Mặc dù tôi thấy anh ta gian lận, tôi không muốn ném viên đá đầu tiên." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặc dù tôi thấy anh ta gian lận, tôi không muốn ném viên đá đầu tiên." dịch câu này sang tiếng anh: Though I saw him cheating, I didn't want to cast the first stone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login