"Dole là một người làm, không phải là một người nói chuyện." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Dole là một người làm, không phải là một người nói chuyện." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dole là một người làm, không phải là một người nói chuyện." dịch câu này sang tiếng anh là: Dole is a doer, not a talker.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login