"Tại đấu trường Sheffield, các loa được phóng to mười lần trên một màn hình khổng lồ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tại đấu trường Sheffield, các loa được phóng to mười lần trên một màn hình khổng lồ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại đấu trường Sheffield, các loa được phóng to mười lần trên một màn hình khổng lồ." tiếng anh là: At the Sheffield arena, the speakers were magnified ten times on a giant screen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login