"Tôi nghĩ rằng tôi đã có một cơ hội tốt để có được công việc, nhưng tôi sẽ không đặt áo lên đó." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi nghĩ rằng tôi đã có một cơ hội tốt để có được công việc, nhưng tôi sẽ không đặt áo lên đó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ rằng tôi đã có một cơ hội tốt để có được công việc, nhưng tôi sẽ không đặt áo lên đó." tiếng anh dịch: I think I've quite a good chance of getting the job, but I wouldn't put my shirt on it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login