"Thật đáng tiếc cha mẹ tôi đã không đến - họ đã rất thích nó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Thật đáng tiếc cha mẹ tôi đã không đến - họ đã rất thích nó." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật đáng tiếc cha mẹ tôi đã không đến - họ đã rất thích nó." dịch sang tiếng anh: It's a pity my parents didn't come - they'd have enjoyed it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login