"Họ bảo cô tưới hoa vào mỗi buổi sáng và cô đã làm như vậy." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ bảo cô tưới hoa vào mỗi buổi sáng và cô đã làm như vậy." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ bảo cô tưới hoa vào mỗi buổi sáng và cô đã làm như vậy." tiếng anh câu này dịch: They told her to water the flowers every morning, and she did it thus.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login