"Anh ta bị bắt cóc bởi bốn người đàn ông đội mũ trùm đầu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ta bị bắt cóc bởi bốn người đàn ông đội mũ trùm đầu." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta bị bắt cóc bởi bốn người đàn ông đội mũ trùm đầu." câu này tiếng anh dịch: He was abducted by four men wearing hoods.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login