"Các nút đã bị xé toạc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các nút đã bị xé toạc." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nút đã bị xé toạc." câu này dịch sang tiếng anh:The buttons had been ripped off.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login