"Cô ấy đã thông qua các kênh của mình." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cô ấy đã thông qua các kênh của mình." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đã thông qua các kênh của mình." tiếng anh câu này là:She passed her orals.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login