"Tôi được yêu cầu giữ lại biên bản tại hội nghị." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Tôi được yêu cầu giữ lại biên bản tại hội nghị." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi được yêu cầu giữ lại biên bản tại hội nghị." dịch câu này sang tiếng anh là: I was told to keep the minutes at the conference.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login