"Tôi hoàn toàn quên mất rằng đó là sinh nhật của anh ấy ngày hôm qua." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi hoàn toàn quên mất rằng đó là sinh nhật của anh ấy ngày hôm qua." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi hoàn toàn quên mất rằng đó là sinh nhật của anh ấy ngày hôm qua." câu này tiếng anh là: I completely forgot that it was his birthday yesterday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login