"Sự bi quan của bạn là không chính đáng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Sự bi quan của bạn là không chính đáng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự bi quan của bạn là không chính đáng." tiếng anh dịch: Your pessimism is unjustified.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login