"Cam kết làm việc của cô là vượt quá câu hỏi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cam kết làm việc của cô là vượt quá câu hỏi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cam kết làm việc của cô là vượt quá câu hỏi." tiếng anh câu này dịch: Her commitment to work is beyond question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login