"Để biết thêm chi tiết, gửi SAE đến địa chỉ sau." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Để biết thêm chi tiết, gửi SAE đến địa chỉ sau." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để biết thêm chi tiết, gửi SAE đến địa chỉ sau." câu này dịch sang tiếng anh:For further details, send an SAE to the following address.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login