"Ngành công nghiệp đã nhận được rất nhiều dư luận xấu trong những năm đầu thập niên 90." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Ngành công nghiệp đã nhận được rất nhiều dư luận xấu trong những năm đầu thập niên 90." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngành công nghiệp đã nhận được rất nhiều dư luận xấu trong những năm đầu thập niên 90." câu này dịch sang tiếng anh là: The industry received a lot of bad publicity in the early nineties.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login