"Nhấn vào đây để tải về bản demo của phiên bản mới của phần mềm tài chính cá nhân của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Nhấn vào đây để tải về bản demo của phiên bản mới của phần mềm tài chính cá nhân của chúng tôi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhấn vào đây để tải về bản demo của phiên bản mới của phần mềm tài chính cá nhân của chúng tôi." tiếng anh là: Click here to download a demo of the new version of our personal finance software.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login