"Báo cáo đã bị rò rỉ với báo chí, phần lớn là cơn thịnh nộ của tổng thống." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Báo cáo đã bị rò rỉ với báo chí, phần lớn là cơn thịnh nộ của tổng thống." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Báo cáo đã bị rò rỉ với báo chí, phần lớn là cơn thịnh nộ của tổng thống." tiếng anh dịch: The report was leaked to the press, much to the president's fury.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login