"Tôi đã được khuyến khích rất nhiều bởi hình thức gần đây của đội." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi đã được khuyến khích rất nhiều bởi hình thức gần đây của đội." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã được khuyến khích rất nhiều bởi hình thức gần đây của đội." dịch sang tiếng anh: I have been greatly encouraged by the team's recent form.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login