"Chương trình đã mang lại một phản ứng tức thì." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chương trình đã mang lại một phản ứng tức thì." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình đã mang lại một phản ứng tức thì." câu này tiếng anh dịch: The programme brought an instant response.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login