"Các nhà lãnh đạo công đoàn đang vận động cho các điều kiện làm việc tốt hơn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các nhà lãnh đạo công đoàn đang vận động cho các điều kiện làm việc tốt hơn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà lãnh đạo công đoàn đang vận động cho các điều kiện làm việc tốt hơn." câu này dịch sang tiếng anh là: The union leaders are campaigning for better working conditions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login