"Lệnh cấm đã được gia hạn sau năm 2003." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Lệnh cấm đã được gia hạn sau năm 2003." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lệnh cấm đã được gia hạn sau năm 2003." tiếng anh dịch: The ban has been extended beyond 2003.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login