"Đoạn văn này có khả năng giải thích khác nhau." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đoạn văn này có khả năng giải thích khác nhau." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đoạn văn này có khả năng giải thích khác nhau." dịch sang tiếng anh: This passage is capable of various interpretations.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login