"Thật vô ích khi liên tục quay trở lại quá khứ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Thật vô ích khi liên tục quay trở lại quá khứ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật vô ích khi liên tục quay trở lại quá khứ." dịch câu này sang tiếng anh: It's useless to continually hark back to the past.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login