"Cần có sự đồng ý của phụ huynh trước khi hoạt động có thể diễn ra." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cần có sự đồng ý của phụ huynh trước khi hoạt động có thể diễn ra." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cần có sự đồng ý của phụ huynh trước khi hoạt động có thể diễn ra." câu này dịch sang tiếng anh:Parental consent is required before the operation can take place.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login