"Đó là một hợp đồng thuê sáu tháng nhưng nó có thể gia hạn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đó là một hợp đồng thuê sáu tháng nhưng nó có thể gia hạn." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một hợp đồng thuê sáu tháng nhưng nó có thể gia hạn." tiếng anh là: It's a six-month lease but it's renewable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login