"Anh say và bắt đầu đập phá đồ đạc." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Anh say và bắt đầu đập phá đồ đạc." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh say và bắt đầu đập phá đồ đạc." tiếng anh dịch: He got drunk and began to smash things.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login