"Nhóm của chúng tôi đã đi đến bữa tiệc sau trận bóng đá." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Nhóm của chúng tôi đã đi đến bữa tiệc sau trận bóng đá." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhóm của chúng tôi đã đi đến bữa tiệc sau trận bóng đá." dịch sang tiếng anh là: Our gang went to the party after the football game.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login