"Tôi đang ở trên thiên đường khi nghe tin." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi đang ở trên thiên đường khi nghe tin." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang ở trên thiên đường khi nghe tin." tiếng anh câu này dịch: I was in heaven when I heard the news.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.