"Chúng tôi thường chơi các trò chơi như dự thảo hoặc cờ vua." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi thường chơi các trò chơi như dự thảo hoặc cờ vua." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi thường chơi các trò chơi như dự thảo hoặc cờ vua." tiếng anh là: We used to play games like draughts or chess.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login